Trenerutdanning

Gjennom systematisk og kontinuerlige treningsarbeid utvikles
mennesker som mestrer og skaper gode resultater over tid.
Med interne trenere har organisasjonen de beste forutsetninger
til å lykkes i arbeidet med å etablere treningskulturer.

Gode trenere med jobberfaring fra organisasjonen har bedre
forutsetninger for å tilpasse de praktiske treningsoppleggene og
gjennomføringen til de aktuelle behovene.

Interne trenere med godt omdømme blant arbeidskollegaer
får ofte bedre treningsresultater enn eksterne trenere. Med
interntrenere blir trenerkompetansen liggende i organisasjonen.
Trenerprogrammene følger arbeidsprosessene med veksling
mellom trening og praksis i basisferdigheter og instruktørferdigheter.

Med PPC Consults trenerprogram utvikler vi trenere som oppnår
gode resultater av treningsarbeidet og som skaper treningskulturer.