Prosessveiledning

«Process consultation is a set of activities on the part of the consultant which help the client to perceive, understand and act upon process event which occur in the clients environment» (Edgar Schein, The Generation Gap, side 8).

Ledergrupper som utvikler klare strategier, formulerer ambisiøse mål, tar beslutninger, fokuserer på gjennomføring, ivaretar gruppemedlemmenes individuelle behov og evaluerer sin praksis, skaper resultater.

Gruppens samhandlingsferdigheter er avgjørende faktorer i dette arbeidet.

I prosessveiledningen er det fokus på de relasjonelle prosesser i gruppen:

  • Roller og funksjoner i gruppen
  • Kommunikasjonen i gruppen
  • Problemløsning og beslutningstagning
  • Gruppenormer
  • Lederskap og autoritet
  • Samarbeid og konkurranse

Prosessveiledning med PPC Consult bidrar til større åpenhet og trygghet i ledergruppen, mindre energilekkasje, større effektivitet og bedre resultater.