Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling handler om å etablere organisasjonsstrukturer som gjør effektiv samhandling mulig. Det må være klart for alle hva man skal oppnå, hvordan man tenker seg at organisasjonen skal fungere og hvordan hver enkelt skal bidra.

Mestringsmål inspirerer og bidrar til utvikling. Tydelige forventninger skaper trygghet og grunnlag for mestring. Vi bidrar med inkluderende målutviklingsprosesser som skaper engasjement og eierskap.

Arbeidsoppgavenes innhold er en større inspirasjonskilde i det lange løp enn hva innfløkte belønningssystemer kan bidra til. Vi mener at organisasjonsutformingen må gi medarbeidere og ledere mulighet til å utnytte og utvikle sine potensialer.

Identifiseringen i forhold til organisasjonens verdigrunnlag kan for mange være det som utløser engasjement og inspirasjon. Derfor bør verdigrunnlag utnyttes som utgangspunkt for utvikling av medarbeidere og lærende organisasjoner.