Ledertrening

Det utviklende lederskap

Rollen som utviklende leder innebærer fremfor alt å kunne se, utvikle og anvende medarbeidernes kompetanse best mulig.

Den utviklende lederen våger og evner å arbeide med holdninger og relasjoner i tillegg til fagkompetanse og ferdigheter. Et slikt lederskap resulterer i motiverte og entusiastiske medarbeidere som mestrer, trives i jobben og skaper resultater.

Våre programmer baserer seg på denne forståelsen av lederskap og fremmer en praksis som utviklende leder.

Det trengs mye øvelse for å bli en god leder. Våre treningsprogrammer er tydelige, enkle og praktisk rettet. Relevansen for de daglige lederoppgavene er stor. Derfor blir treningen lett omsatt til en lederpraksis som virker og som varer.

PPC Consults treningsprogrammer utdanner ledere som mestrer og utvikler sine medarbeidere og skaper lærende organisasjoner.