Funksjonstrening

Mestringsorienterte mennesker innser betydningen av å øve for å oppnå resultater.

De områdene i arbeidsprosessen som har størst betydning for resultatet er naturlige fokusområder i treningsarbeidet.

Arbeidsprosesstreningen knyttes opp mot il deltakernes praktiske arbeidssituasjon og oppleves som svært relevant og praktisk nyttig. Siden nøyaktighet i detaljene er avgjørende for det endelige resultatet stykker vi i våre treningsprogrammer opp arbeidsprosessene slik at deltakerne trener på detaljer.

Trening med rollespill i forhold til framtidige ”ekte” situasjoner viser seg å være en effektiv måte å lære nye metodiske tilnærminger. Samtidig byr det på effektiv erfaringsutveksling der deltakernes ulike praksis tas opp til diskusjon.

PPC Consults arbeidsprosesstrening fremmer felles og nye måter å arbeide på, samtidig som treningen bidrar til mestring, selvtillit og bedre resultater.