Friskvern

For mange arbeidstakere kan utfordringene i arbeidet og i privatlivet føre til manglende mestring og uhelse.

Manglende mestring og stress på jobb kan være forårsaket av organisasjonskultur, lederstil, større forandringer i ansvar og arbeidsoppgaver samt dårlig tilrettelegging.
Det viser seg at livsstil i større grad forklarer manglende mestring og stress på jobb.

PPC Consults friskvernprogrammer sikter med sine helsefremmende programmer mot økt jobbmestring og bedret livskvalitet. Med utgangspunkt i den enkelte arbeidstakers situasjon, belastninger og ressurser, arbeider vi med endring av individuell og og organisasjonsmessig atferd og tilrettelegger for økt jobbmestring. Resultatet er mennesker som presterer bedre på jobb og redusert sykefravær.