Evalueringsundersøkelser

«Hvis man ikke vet hvor man er, er det vanskelig å finne veien dit man skal ».

PPC Consult gjennomfører undersøkelser med siktemål å avdekke effekt av de kompetanseutviklingsprogrammene som gjennomføres.

Ståstedsundersøkelse: Gjennom intervjuer av ledere og medarbeidere vedrørende lederpraksis, etableres et ståsted for senere evaluering og effektvurdering av gjennomførte ledertreningsprogram.

Evalueringsundersøkelser: Med webbaserte spørreskjemaundersøkelser blant ledere og medarbeidere vedrørende lederpraksis, evalueres effektene av gjennomførte lederutviklingsprogram.

PPC Consults evalueringsundersøkelser gir data om effekten av lederutviklingsprogram som gjennomføres i organisasjonen. Det gjør det mulig å analyser og innrette programmene slik at man oppnår optimal effekt i forhold til målsettingene. Videre gir evalueringsundersøkelser større trygghet i forhold til nytteverdi av investeringer i lederutvikling.