Mestring

Organisasjoner som har kompetente, motiverte og mestrende ledere og medarbeidere opplever de største suksessene. Mestring er grunnlaget for selvtillit, trivsel, nærvær og gode resultater. Det er mange gode grunner for å jobbe med mestringsorientering. Organisasjoner som arbeider med strategisk kompetanseutvikling utvikler mestringskompetansen hos ledere og medarbeidere på de for organisasjonen avgjørende områder.

Vi vet at trening med treningsprogrammer bygd opp omkring arbeidsprosessene i organisasjonen er viktige tiltak i den strategiske kompetanseutvikling. Gjennom praktisk trening får ledere og medarbeider anledning til å lære og praktisere nye tilnærminger i livsstil og i måten å arbeide på. Med rådgivning og behovstilpassede treningsprogrammer bidrar PPC Consult til å etablere forutsetninger for mennesker som mestrer og organisasjoner som lykkes.

Organisasjonsutivkling